Slovensko čebelarjenje

Čebelarstvo je ena izmed najstarejših in najbolj tradicionalnih dejavnosti na slovenskem podeželju. V svetu nas poznajo kot izjemno čebelarsko deželo, ki je veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu. Med tisoč prebivalci Slovenije so kar štirje čebelarji, in to je edinstven primer v svetu.

Naše čebelarstvo pa je v marsičem unikatno; pohvalimo se lahko s kranjsko čebelo, katere izvorna dežela je Slovenija, »svojevrstnim« AŽ-panjem, čebelnjaki in panjskimi končnicami, pečemo medenjake, izdelujemo izdelke iz lecta, česar po svetu ne poznajo.

Slovenija je edina članica Evropske unije, ki je svojo avtohtono čebelo, kranjsko sivko, zaščitila, kar pomeni, da se pri nas ne sme gojiti čebel drugih ras.

Glavni pomen čebelarstva

Pogosto ob misli na čebele pomislimo na med in ostale čebelje pridelke, a poglavitna naloga čebel je opraševanje rastlin, s čimer omogočajo obstoj življenja na našem planetu, narava pa čebele nagrajuje z medičino, iz katere proizvajajo med. Ker čebele proizvedejo več medu, kot ga porabijo, jim čebelarji presežek odvzamejo iz mediščnega dela panja.

Zakaj je opraševanje pomembno?

Narava je ustvarila sožitje čebel s preko 20.000 rastlinami, zato je najpomembnejše poslanstvo čebeljega rodu opraševanje različnih rastlin. Opraševanje omogoča razvoj in obstoj rastlinskih vrst, čebele pa za svoje delo dobijo medičino in cvetnim prahom, ki je nepogrešljiva hrana za življenje čebeljih družin.

V naravi se opraševanje izvaja preko posrednikov kot so veter, voda, živali in žuželke.  Najpomembnejši opraševalci rastlin so žuželke, med njimi so na prvem mestu prav čebele.

Pri opraševanju sadnega drevja, čebele oprašijo kar 70–80%  cvetov, ta odstotek pa se zaradi vse intenzivnejše kmetijske proizvodnje še povečuje.

Najopaznejša in največkrat dokazana je zato vloga čebel pri opraševanju jablan, hrušk, breskev, češenj, jago­d itd. Vrednost opraševanja je po različnih strokovnih virih 15-krat do 30-krat večja, kot je vrednost vseh čebeljih pridelkov sku­paj.

 

Kako lahko pomagamo čebelam?

Čebelam lahko pomagamo vsi ljudje s sajenjem in setvijo medovitih rastlin. Medovite rastline najdemo:

  • prosto v naravi na travnikih, največkrat so to spominčica, travniška kadulja, nokota, različne vrste grabljišč…
  • na poljedelskih poljih uspevajo medovite detelje, ajda, oljna ogrščica, facelija, ki dajejo medičino in cvetni prah zavarujejo pa tudi njivske površine pred vremenskimi vplivi.
  • na domačih vrtovih lahko sadimo različne vrste začimbnic, dišavnic, zdravilnih rastlin kot so meta, žajbelj, sivka, melisa, materina dušica….
  • pomembne za čebele pa so tudi različne drevesne vrste, ki jih najdemo v naših gozdovih to so divja češnja, lipa, lipovec, jesen, maklen, pravi kostanj…..

Tudi z varovanjem našega okolja in sajenjem medovitih rastlin skrbimo za ohranitev čebel.

 

Vir: spletna stran www.kranjska-cebela.si, spletna stran ČZS

Zavod Sonce

Spremljajte nas: